Prezident Slovenskej republiky

,,Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.“

Uvedeným citátom z čl. 101 Ústavy Slovenskej republiky som si pomohol pri definovaní prezidenta. V podmienkach demokratickej Slovenskej republiky je prezident volený priamo občanmi, teda je občanom i zodpovedný za výkon svojej funkcie. Zbaviť funkcie ho môžu jedine občania v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta, alebo ústavný súd, ako bola proti nemu vznesená obžaloba za porušenie Ústavy, ktorou je bezpochyby viazaný.

V súčasnosti je prezidentom Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Do funkcie bol inaugurovaný dňa 15. júna 2004. V roku 2009 bol opäť v druhom kole zvolený za prezidenta a vládne dodnes. Je autorom publikácií: Ivan Gašparovič: Myslím národne, cítim sociálne, Dôstojný život pre všetkých a  O nás - Slovensko, Európa, Zem.

 
Posledná aktualizácia: 22. apríla 2013