Politický systém

Z teoretického hľadiska ho je možné definovať ako súbor politických ideí, inštitúcií a vzťahov, ktoré formujú život spoločnosti. V užšom zmysle ho je možné chápať aj ako súbor vzťahov a väzieb medzi politickými stranami, jednotlivcami, štátnymi orgánmi, sociálnymi skupinami a ostatnými subjektami v procese tvorby politiky.

Zmyslom fungovania politického systému je zabezpečenie stability a rozvoja danej spoločnosti. Za politické subjekty je pritom možné považovať inštitucionalizované skupiny ako napr. štát, politické strany a politické hnutia, odbory, cirkvi, lobistické a nátlakové skupiny.

Hlavným znakom každého politického systému je súťaženie politických síl na základe demokratických pravidiel politickej súťaže.

Výpis z obchodného registra | Výpis zo živnostenského registra
 
Posledná aktualizácia: 22. apríla 2013